Posty

Reforma józefińska - co cesarskie, cesarzowi...

Sobory Kościoła Powszechnego - Sobór konstantynopolitański IV

Celsus - filozof i chrześcijaństwo

Katolicyzm potrydencki w Polsce

Pius X - konserwatywny reformator

Sobory Kościoła Powszechnego - Sobór nicejski II

Krzyżacy - jak naprawdę wyglądała ich historia?

Kardynał Mindszenty - męczennik milczenia

Kościół wobec powstania listopadowego

Bartolomé de las Casas – prorok przegranej sprawy

Sobory Kościoła Powszechnego - Sobór Konstantynopolitański III

Patron niedoszłej rewolucji – o księdzu Piotrze Ściegiennym