Posty

Krzyżacy - jak naprawdę wyglądała ich historia?

Kardynał Mindszenty - męczennik milczenia

Kościół wobec powstania listopadowego

Bartolomé de las Casas – prorok przegranej sprawy

Sobory Kościoła Powszechnego - Sobór Konstantynopolitański III

Patron niedoszłej rewolucji – o księdzu Piotrze Ściegiennym

Stanisław Hozjusz i kontrreformacja

Słowo stało się Ciałem - komuna w Münster

Sobory Kościoła Powszechnego - Sobór konstantynopolitański II

Katolickie oblicze rewolucji - o księdzu de Lamennais

Tomasz Becket - męczennik za prawa Kościoła

Wszystkie cuda świętego Benedykta

Sobory Kościoła Powszechnego - Sobór chalcedoński